مراسم افتتاح مجتمع رویش مرکز خدمات پایدار در محله هرندی - 98/06/26