• کمیسیون نظارت و حقوقی

ماموریت های کمیسیون

اعلام نظر تخصصی در باره طرح های برنامه ها، لوایح و مسائل ارجاعی
پیگیری و نظارت بر ابلاغ و حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای شهر راجع به امور شهری در شهرداری تهران و ارائه گزارش به شورای شهر
ارزیابی قوانین و مقررات از حیث وجود یا ایجاد ظرفیت های قانونی در ارتباط با امور شهری از جمله تحقق و بهبود مدیریت یکپارچه شهری
طراحی الگوها و روش های کار آمد نظارتی به منظور آسیب شناسی، اصلاح و بهبود روشها و فرآیندهای برنامه ریزی و اجرایی
نظارت میدانی و فرآیندی بر اقدامات شهرداری تهران و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن
مطالبه اطلاعات راجع به دعاوی مربوط به شهرداری تهران و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و بررسی و تحلیل آن و ارائه گزارش به شورا
ارائه مشاوره و معرفی مشاور در حوزه فعالیت کمیسیون به سایر کمیسیونهای شورای شهر حسب درخواست آنان و پاسخ به استعلامات حقوقی اعضا و ارکان مختلف شورای شهر و شهرداری تهران
پاسخگوئی به اعتراضات و دعاوی مطروحه در ارتباط با مصوبات شورای شهر با همکاری کمیسیونهای ذیربط و معرفی وکیل یا نماینده حقوقی در این ارتباط
بررسی و اعلام نظر حقوقی در خصوص ساختار شکلی طرح ها و لوایح پیشنهادی و همچنین تطبیق آنها با قوانین و مقررات فرادستی و تاثیر آن بر مصوبات معتبر

شرح وظایف

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • نشانی تهران خیابان بهشت شورای اسلامی شهر تهران ساختمان شماره 1 اتاق 313

  • تلفن
  • 21510407
  • نمابر
  • 21510400
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code
  • شورای اسلامی شهر تهران