• کمیسیون شهرسازی و معماری

ماموریت های کمیسیون

پیگیری و نظارت به منظور تحقق ماموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست شامل طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح موضعی و موضوعی و نیز مصوبات شورای شهر تهران
سیاست گذاری، راهبری، بررسی و اصلاح احکام و سیاست های برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه
نظارت بر عملکرد شهرداری تهران (حوزه های مرتبط با ماموریت های شهرسازی و معماری)
تعامل با سازمان ها و نهادهای مرتبط با ماموریت های شهرسازی و معماری: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کمیسیون ماده 5 شهر تهران، سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، نظام کاردانی ساختمان، جامعه مهندسان مشاور و سایر تشکل های حرفه ای و صنفی و مردم نهاد، انجمن های علمی شهرسازی و معماری کشور و جامعه دانشگاهی و مشارکت با آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مربوط به ماموریت های شهرسازی و معماری و ...
نظارت تخصصی و پایش رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت پیشگیری از انجام تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران و حریم آن و بازدید از پروژه‌های ساخت و ساز در سطح شهر
برگزاری جلسات بررسی پرونده های تجدید نظر تشخیص باغات و پیگیری و نظارت بر سطح اشغال و تراکم ساختمانی در فضای سبز، باغات، و باغ مسکونی‌های شهر تهران و حریم آن
بررسی کارشناسی و اعلام نظر تخصصی درباره طرح‌ها، لوایح، برنامه‌ها، گزارش‌ها، پیوست‌های مطالعاتی و مسائل ارجاعی از سوی رئیس شورا یا هیأت رئیسه به عنوان کمیسیون اصلی یا فرعی در قالب مصوبه کمیسیون و بررسی و اعلام نظر درخواستهای مردمی مرتبط با کمیسیون
بررسی ایده‌ها و نظرات و دیدگاه‌های ارائه شده توسط شهروندان و دیده بان های شهری در حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران و ارائه آنها در قالب طرح پیشنهادی به صحن شورا

شرح وظایف

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • خیابان وحدت اسلامی، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت

  • تلفن
  • 51040574
  • نمابر
  • 0
  • پست الکترونیک
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code
  • شورای اسلامی شهر تهران