تجلیل از مهدی چمران در اجلاسیه هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان - 1403/04/14