دویست و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1403/02/23