آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های شهری شهرداری منطقه 15 - 1403/02/19