مراسم گرامیداشت روز معلم در مجتمع آموزشی حکمت نبوی (ص) شهر ری - 1403/02/12