دویست و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1402/12/20