جلسات بررسی لایحه بودجه 1403 در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی - 1402/11/15