یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1402/08/28