یکصد و نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1402/08/23