• کمیته شفافیت و شهر هوشمند

عضو شورا و رئیس کمیته

ماموریت های کمیته

 

1.      شفافیت بخشی به فرایندهای درونی و گردش اطلاعات در مدیریت شهری تهران

2.      تضمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

3.      کاهش ارتباط‌های فردی و غیرشفاف میان کارکنان شهرداری و شهروندان و شفافیت‌بخشی به کانال‌های خدمت‌رسانی

4.      جلب مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در کنترل و نظارت همگانی بر عملکرد شهرداری از طریق تضمین دسترسی آنها به اطلاعات با کیفیت

5.      تلاش برای تحقق شهر هوشمند یکپارچه

6.      افزایش خودکنترلی در کارکنان و مدیران شهرداری از طریق تغییر رویکرد نظارت متمرکز به نظارت عمومی و مردمی. (هر فردی احساس کند که هزاران چشم در شهر عملکرد او را رصد می‌کنند.)

7.      کاهش هزینه‌های نظارتی و افزایش کارآمدی در امر نظارت با استفاده از شفافیت اطلاعات و بهره جستن از توان مردم

8.      افزایش اعتماد عمومی به شهرداری و شورای شهر از طریق افزایش شفافیت اطلاعات و فراهم کردن زیرساخت تقارن اطلاعاتی برای مشارکت مردم در مدیریت شهری

 

 

سایر اخبار

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، کوچه انصاری، ساختمان شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران

  • تلفن
  • 51040564
  • نمابر
  • 55696513
  • پست الکترونیک
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code