• شهر دوست‌دار کودک

عضو شورا و رئیس کمیته

ماموریت های کمیته

اخبار کمیته

اطلاعات تماس

 • نشانی
 • خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، کوچه انصاری،
  ساختمان شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران

 • تلفن
 • 0
 • نمابر
 • 0
 • پست الکترونیک
 • شبکه های اجتماعی
 • QR-Code