• کمیته گردشگری و میراث فرهنگی

سایر اخبار

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، کوچه انصاری، ساختمان شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران

  • تلفن
  • 51040658
  • نمابر
  • 55696452
  • پست الکترونیک
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code