• کمیته اجتماعی

عضو شورا و رئیس کمیته

ماموریت های کمیته

سایر اخبار

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت، کوچه انصاری، ساختمان شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران

  • تلفن
  • 66745959
  • نمابر
  • 55696758
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code