• سه شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٣-١٧:٢١
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٨٨٦٩
در واکنش به گزارش تفریغ بودجه مطرح شد: 13-236

از ضرورت رفع ابهامات تفریغ تا پیشنهاد تشکیل کمیسیون تلفیق + گزارش تصویری

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری تهران، با اشاره به برخی از ابهامات به وجود آمده؛ پیشنهاداتی جهت شفاف سازی و نیز ضمانت اجرایی مصوبات شورا ارائه کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای شهر تهران در دویست و سی و ششمین جلسه علنی شورا، پس از استماع گزارش تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری و نیز توضیحات معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در خصوص نقاط ابهام، ایرادات و نیز ضرورت اعمال نقش نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری تهران، مطالبی را بیان کردند. 
 
فروزنده: برای تعمیرات اساسی مترو اعتبار کمی اختصاص داده ایم
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه بررسی گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران با بیان اینکه ما وظیفه داریم در شورا گزارشات خود را ارائه دهیم و شورا نظارت کند، اظهار کرد: بودجه ۸۰ همتی محقق شده و سر جمع موارد اینگونه بوده که به خوبی عمل شده و البته ابهاماتی نیز وجود دارد که باید پاسخ های ما نیز شنیده شود تا اشتباه قضاوت نشود. ارقامی از سال های قبل باقی مانده و اینکه بگویند بودجه شهرداری آشفته و بی نظم است؛ انصاف نیست.
وی افزود: ۶۹ همت بودجه نقد قابل تخصیص و ۱۱ همت غیرنقد غیر قابل تخصیص بوده است. قدرت مانور ما روی بودجه نقد است که ۱۱ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی ها بوده که از گذشته باقی مانده بود و تسویه شد. از ۵۵ همت درآمد نقد ۱۴ همت در اسفندماه وصول شده و قدرت مانور در هزینه کرد کم بوده است. ما ۶ هزار میلیارد تومان بودجه علی الحساب برای بخش حمل و نقل داریم.
فروزنده با اشاره به تحقق ۴۰ همت اعتبار در بخش شهرسازی به دلیل تخفیف ها، گفت: تسهیلات و اوراق مشارکت و دیگر بخش ها را پیگیری کردیم که وصول شده است. در بخش درآمدی حرکت خوبی داشتیم که به برکت تلاش های شهرداری و شورا صورت گرفته است. منتقدین این موارد را نیز بگویند. ما هیچ نقطه قوتی نداریم؟
وی با بیان اینکه در بخش هزینه ها ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب نهایی داشتیم و سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از محل تبصره ها بوده است، گفت: ما تمام موارد را ثبت کردیم و ۹۹ درصد فرهنگی و اجتماعی، ۹۸ درصد در بخش حمل و نقل، ۱۰۲ درصد خدمات شهری، ۱۱۲ درصد ایمنی و مدیریت بحران، ۲۹۷ درصد شهرسازی و ۱۰۳ درصد در توسعه هوشمندسازی محقق شده است.
فروزنده با بیان اینکه مترو نزدیک به چهار هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان عملکرد دارد، گفت: برای تعمیرات اساسی کمتر اعتبار داده ایم اما در سال قبل گفتیم که در ردیف اعتباری مشخص پول می دهیم. در تعمیرات ۲۴۶ میلیارد تومان پرداخت کردیم. ما به شورا گفتیم که اجازه دهند بر هزینه ها نظارت کنیم و شورا تأکید داشت که کامل تخصیص یابد.
وی با اشاره به اینکه ۶۶ ردیف درآمدها مربوط به تسویه دیون پیمانکاران است، یادآور شد: سه هزار میلیارد تومان دیون پیمانکاران تسویه شد. پیش از این می دیدیم که پیمانکاران از مقابل شهرداری تکان نمی خوردند اما بدهی ها تسویه شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ما بیش از هشت همت درآمدهای محقق شده اسفندماه را به سال بعد به دلیل درآمد کمتر در فروردین ماه منتقل کردیم، گفت: با این حساب از بودجه ۶۰ همت باقی ماند. در بودجه حمل و نقل ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان علی الحساب دادیم.
وی تأکید کرد: تقاضای ما این است که جلسه دیگری برگزار شود تا ما گزارش خود را ارائه دهیم. درآمدهای ما با افتخار افزایش یافته است. برای هزینه کردها نیز بر اساس مجوز شورا عمل کرده ایم و اینکه در برخی بخش ها کمتر عمل شده به دلیل جابجایی اولویت ها و عملکرد در آن بخش ها بوده است. تقاضا می کنیم نقاط مثبت و اشکالات با هم مطرح شود.
فروزنده با بیان اینکه رقم تسویه بدهی با بانک ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص است و می توانیم گزارش آن را ارائه دهیم؛ یادآور شد: بانک با مؤدیان هماهنگی لازم را انجام می دهد و تسهیلات پرداخت می کند. در هر صورت ما باید بدهی های خود را پرداخت کنیم.
 
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در واکنش به گزارش معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران عنوان کرد که بند به بند موارد تکلیفی باید به صورت مکتوب نگارش شود تا موارد مورد ابهام، به صورت سؤال، مطرح و پاسخ آن به شورا ارسال شود.
 
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در واکنش به برخی گفته های فروزنده گفت: تمام موارد مطرح شده، مستخرج از گزارش حسابرس شورا بوده است. از این رو طبق گفته وی که موضوع واریز برداشت ها را رقمی بالغ بر 11 همت است؛ می توان دریافت که این رقم به علاوه رقم 11 همتی غیر نقد غیر قابل تخصیص، جمعاً 22 همت می شود.
وی افزود: در سال 1401 مجموع درآمد شهرداری تهران رقمی حدود 80 همت بوده است؛ این موارد به لحاظ فنی دارای ایراد است؛ چرا باید درآمد 8 همت درآمد نقد سال 1401 شهرداری تهران بدون مجوز شورا  به عنوان جزئی از آورده سال بعد محسوب شود؟ چرا در این چند ماهه این موارد به حسابرس اعلام نشده است؟
این عضو شورا در طرح پرسشی با بیان اینکه ما بارها در مورد عدم اختصاص اعتبار به مترو تذکر دادیم؛ گفت: مدیرعامل اسبق گفت پول ما را ندادند و دو روز بعد از آن برکنار شد. مدیرعامل سابق نیز همین موضوع را مطرح می کرد. این موارد قابل توجیه نیست که نقدینگی وجود داشته اما به مترو پرداخت نشده تا تعمیرات و اورهال صورت بگیرد؛ حداقل ارقام به مترو اختصاص یافته است.
گفتنی است به پیشنهاد رئیس شورای شهر تهران مقرر شد جلسه ای برای ارائه گزارشی جهت پاسخگویی به سؤالات، برگزار و تکالیف، تصویب شود و شهرداری یک ماه برای پاسخ به ابهامات و انجام تکالیف فرصت داشته باشد. 
 
عباسی: بررسی تفریغ بودجه، پس از حسابرسی صورت های مالی شهرداری انجام شود
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عضو شورای اسلامی شهر تهران، با خوانش و اشاره به بند های گزارش حسابرش شهرداری، اذعان داشت: به جز بند 4/1 و 5/1 که به صراحت اشاره کرده است، باتوجه اینکه حسابرسی نشده و در مورد صحت آن نمی شود اظهار نظر کرد؛ اینجانب به چند مورد دیگر در تبصره های بودجه اشاره می کنم: عنوان شده است که 3/1/2 مطابق با اطلاعات دریافتی در سال جاری در خصوص شرکت های وابسته شهرداری، در خصوص درآمد های اختصاصی، به حساب های درآمدی واریز شده که باتوجه به عدم دسترسی به سیستم خزانه و مستندات مربوط، به واریز وجوه مزبور، اظهار نظر به صحت موارد فوق، میسر نمی باشد. 
وی با اشاره به بند دیگری از گزارش حسابرس، افزود: باتوجه به عدم دسترسی به سیتم حسابداری سازمان ها و مؤسسات و شرکت های شهرداری، امکان بررسی وجوه واریزی آنها، امکان پذیر نمی باشد. 
عباسی ادامه داد: استفاده از منابع مازاد اختصاصی شهرداری، نسبت به رقم پیش بینی شده، در بودجه 1401، در قالب بودجه متمم، به تصویب شورای اسلامی شهر نرسیده است. 
عباسی در پایان با اشاره به نتیجه گیری حسابرس گفت: پیشنهاد می شود بررسی تفریغ بودجه، پس از حسابرسی صورت های مالی شهرداری تهران انجام پذیرد، چرا که بسیاری از موارد محاسبه نشده است و برخی موارد نیز مغایر بوده است.
 
صادقی: شهرداری بندهای تکلیفی را اجرا کند
صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورا خاطرنشان کرد: گاهی موارد، مطالبی توسط همکاران در صحن اعلام می شود، که ناشی از عدم اشراف تخصصی است، به طور مثال، گفته می شود که شورا به شهرداری اجازه فروش زمین تملیکی را داده است و شهرداری آن زمین را بالاتر از مبلغ پیشنهادی شورا فروخته است، بسیار خب! اما این مسئله نه تنها مشکلی ندارد، بلکه امری مثبت است، برخی مطالبی که در نظر دوستان نقطه ضعف عملکردی است، در اصل جزو نقاط قوت است. ما ارقامی داریم که دوبار منظور شده است و باید در جداول مورد استناد به این مطالب دقت نظر داشت.
وی در پایان گفت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه، موارد رعایت نشده را تکلیف کرده اییم که شهرداری آن موارد را ترتیب اثر بدهد.
 
امانی: تفریغ بودجه نباید تطبیق منابع با مصارف باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورا خاطرنشان کرد: تفریغ بودجه نباید تطبیق منابع با مصارف باشد، بلکه شهرداری باید نسبت به هزینه کرد ها و چرایی هزینه کرد ها پاسخگو باشد. و اگر شورا قرار است به عملکرد شهرداری نمره ای بدهد، به این بخش است. وی ادامه داد: ماهانه، خزانه دار محترم شورا، صورت های مالی شهرداری را می آورند و مورد بررسی قرار می دهند بدین خاطر است، اما تفریغ تنها یکبار در سال اتفاق می افتد و آن نیز به جهت ملاحظه و بررسی این مهم است که : مشخص شود شهرداری، در هزینه کرد درآمد ها و منابع، مطابق با مصوبات شورا عمل کرده است، یا خیر. امانی تأکید کرد: مطابق با این گزارش حسابرس، بسیاری از مصوبات شورای اسلامی، رعایت نشده است، به عنوان مثال موضوع حمل و نقل.
وی افزود: متأسفانه شهرداری، با وجود تحقق درآمدی بیش از مبلغ مصوب شورا، سقف پنجاه هزار میلیارد را برای حمل و نقل تأمین نکرده است.
 
چمران: ما همه موظف به نظارت بر مسائل مالی هستیم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، یادآور شد: ما همه موظف به نظارت بر مسائل مالی هستیم و تفریغ بودجه را دقیق دنبال کنیم و اگر اشکالی هست؛ جلوی اشکال گرفته شود و اصلاح صورت بگیرد. این وظیفه ماست و در عمل به این وظیفه هیچ تفاوت و فرقی بین اعضا وجود ندارد. 
وی ادامه داد: در موضوع حمل و نقل، این سؤال برای من نیز به وجود آمد که با وجود تحقق درآمد، چرا سهم مصوب شورا برای بخش حمل و نقل از جانب شهرداری پرداخت نشده است، که شهرداری نیز علت عدم پرداخت را پاسخ داده است. 
چمران در پایان با ذکر مثالی اظهار داشت: به عنوان مثال، شهرداری قصد احداث جاده ای را داشته است، اعتبار آن نیز حاضربوده اما رفع معارض توسط پیمانکار به مشکل خورده است. اما در مواردی که مبلغی مازاد بودجه محقق شده است؛ هزینه کرد آن باید مطابق با مصوبه شورا انجام بپذیرد. 
رئیس شورا در پایان خاطرنشان کرد: ما تبصره ای مصوب کرده بودیم که در صورت تحقق موارد مازاد بودجه، هزینه کرد در موارد مصوب شورا باشد تا شهرداری در انتظار مصوبه دیگری از جانب شورا نماند. آن موارد مصرف هم اکثراً در حوزه حمل و نقل بوده است. 
 
اقراریان: ضمانت اجرای مصوبات شورا از سوی شهرداری چیست؟  
رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه گزارشی که کمیسیون بودجه به صحن ارائه کرده؛ دارای ابهاماتی است و اگر در حوزه حکمرانی در دوره‌های قبلی اشکالاتی وجود داشته باید بر اساس ضوابط و قوانین اصلاح شود؛ با طرح دو سوال در این باره اظهار داشت: دو سوال اساسی در این مورد وجود دارد؛ نخست اینکه ضمانت اجرای مصوبه‌ای که در شورا برای شهرداری تکلیف می‌شود چیست که شهرداری به این تکالیف عمل کند و اینکه اگر شهرداری به تکالیف تعیین شده، عمل نکند اعضای شورا باید چه واکنشی نسبت به عدم تمکین شهرداری تهران نشان دهند؟ 
اقراریان ادامه داد: اگر شهرداری تهران در درآمدهایش، درآمدی خلاف مصوبه شورا داشته باشد به این معنا که اگر شورا بگوید که دریافتی‌های شهرداری باید بر اساس مصوبه شورا باشد اما شهرداری مازاد مصوبه شورا کسب درآمد داشته باشد، این مازاد درآمد غیرقانونی باید به شهروندان تهرانی عودت داده شود یا اگر جایی در محاسبات شهرسازی اشتباهی رخ داده و بر درآمد شهرداری تاثیر داشته باشد، آیا این درآمد مشروع است یا خیر، بنابراین اگر درآمدی در سال ۱۴۰۱ از سوی شهرداری کسب شده باشد و بعد مشخص شود که این درآمد بر اساس مصوبه شورا نبوده، شهرداری مکلف به بازگرداندن آن میزان درآمد، به شهروندان شود.
 
عباسی: برای بررسی جزئیات بودجه کمیسیون تلفیق تشکیل شود 
در ادامه عباسی نیز با در قالب پیشنهادی خواستار تشکیل کمیسیون تلفیق شده و گفت: پیشنهاد می‌شود کمیسیون تلفیقی تشکیل شده و شهرداری و کمیسیون بودجه، گزارشی از جزئیات بودجه ارائه دهند و در آنجا موارد، بررسی شده و گزینه‌ای برای تصویب به شورا ارائه شود. در غیر این صورت، هر آنچه تصویب شود؛ خالی ابهام نخواهد بود. همچنین پیشنهاد می‌شود آن مغایرت‌های احتمالی را نیز جزو تکالیف مشخص کنیم.
 
گزارش تصویری اینن جلسه را در لینک زیر ببینید:
yun.ir/bb4k33
 
کد خبر: 13-236

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: