• کمیسیون عمران و حمل و نقل

سایر اخبار

ماموریت های کمیسیون

کمیته های زیر مجموعه

شرح وظایف

اطلاعات تماس

  • نشانی
  • خیابان وحدت اسلامی، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت

  • تلفن
  • 51040624
  • نمابر
  • 0
  • پست الکترونیک
  • شبکه های اجتماعی
  • QR-Code
  • شورای اسلامی شهر تهران