بازدید الهام فخاری و حسن خلیل آبادی از اماکن تاریخی شهرری - 99/02/29