نشست مشترک شورای اسلامی استان تهران و شورای شهرستان ری - 99/02/29