نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1401/06/29