بازدید اعضای شورا از منطقه 7 (طرح رصد) - 1400/10/21

نرجس سلیمانی، مهدی پیرهادی، محمد آخوندی و میثم مظفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بیست و دومین رویداد "طرح رصد" در منطقه ۷ تهران حضور پیدا کردند.