سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/10/21