مراسم تجلیل از کارشناسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران - 99/10/23