مراسم امضای تفاهم نامه بهربرداری از سمن سرای منطقه 2 - 99/06/25