• ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨-
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٥٠٠٦
اطلاعات مكاني فضاي سبز شهر تهران،شفاف می‌شوند

اطلاعات مكاني فضاي سبز شهر تهران،شفاف می‌شوند


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا صدر اعظم نوری کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از ارائه طرحی به صحن شورا خبر داد که بر اساس آن و در راستای حفظ و‌صیانت از باغات و درختان شهر تهران، شهرداری تهران را ملزم به ثبت اطلاعات مکانی فضای سبز شهر تهران در سامانه شفافیت کند.

 

وی ادامه داد: مديريت و سياستگذاري فضاي سبز شهر تهران كه پس از سطوح معابر بيشترين سطوح فضاهاي عمومي شهري را به خود اختصاص مي دهد نيازمند اطلاعات به روز و مكان محور اسا كه اين اطلاعات در حال حاضر به صورت كلي و غير مكان محور و تدقيق نشده است.

 

زهرا صدر اعظم نوری یادآور شد: مستند به ماده دو  قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها و آيين نامه اجرايي اين قانون مسئوليت نگهداري و آبياري درختان واقع در معابر، ميادين و بوستان ها به عهده شهرداري تهران است.

 

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: مطابق ماده 4و10و11 آيين نامه اجرايي قانون، شهرداري تهران موظف به تهيه شناسنامه الكترونيك درختان عرصه عمومي و درج آن بر روي سامانه اطلاعات مكاني است.

 

به گفته صدر اعظم نوری شهرداري تهران براي بيش از 123 ناحيه و 100 بوستان منطقه اي و 4 قطعه خيابان وليعصر براي فضاي سبز درون شهري قرارداد هاي پيمان بر اساس ريز احجام منعقد و بر اساس آن نسبت به پرداخت مصارف جاري و توسعه اي اقدام می‌کند.

 

وی ادامه داد: عرصه اي در حدود بيش از 160 ميليون متر مربع تحت پوشش اقدام در اين قرار داد هاي پيمان قرار دارد كه تدقيق اقدامات و ريزاحجام پيمان در اين مقياس امري ضروري است.

 

زهرا صدر اعظم نوری در ادامه تاکید کرد: در حوزه بودجه ساليانه، شهرداري تهران در دو حوزه نگهداشت و توسعه فضاي سبز در سال 1397 بالغ بر 950 ميليارد تومان اعتبار در بودجه منظور كرده است كه جمع اين مبلغ با بودجه سازمان بوستان ها رقمي در حدود 1100 ميليارد تومان است.

 

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: از اين ميزان بين 65-70 درصد صرف حقوق و دستمزد نيروهاي پيمانكاري ميشود كه اين ميزان با وجود تنگناهاي مالي شهرداري تهران همواره تخصيص و پرداخت شده است. در كل بيش از 80 درصد از ميزان اعتبار فضاي سبز در شهر تهران تخصيص و به صورت نقد پرداخت ميشود.

 

وی ادامه داد: در نتیجه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر  بنا دارد تا طی مصوبه‌ای  شهرداری را موظف کند حداكثر ظرف مدت 15 ماه سامانه اطلاعات مكاني فضاي سبز شهر تهران در معابر، ميادين و بوستان ها را ايجاد و در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. اطلاعات مندرج در اين سامانه به نحوي باید تهيه سود تا درسال 1399 همه قرارداد هاي نگهداشت و توسعه فضاي سبزشهري بر مبناي اطلاعات اين سامانه تنظيم و واگذاري گردد.

 

صدر اعظم نوری خاطر نشان ساخت: همچنین مطابق با تبصره يكم (1) این طرح؛شهرداري تهران موظف است زيرساخت بارگذاري اطلاعات و شيوه نامه برداشت مكاني اطلاعات فضاي سبز را حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به سازمان بوستان ها و مناطق ارسال نمايد.

 

وی افزود: مطابق با تبصره دوم این طرح؛ شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه ماه شناسنامه عمومي بوستان ها (بزرگ مقياس ، منطقه اي و محلي) و قرارداد هاي نگهداشت و توسعه نواحي و عرصه هاي درون شهري و پيراشهري خود را با تعريف محدوده مكاني بر روي نقشه هاي اطلاعات مكاني در دسترس عمومي شهروندان قرار دهد. مشخصات قرار داد مالي پيمان، تعداد و اسامي نيروي انساني، سرجمع تعداد درختان و سطوح سبز، احجام ورزشي ، مجموع احجام خدماتي، شبكه آبياري ، شناسه هاي فرهنگي و هويتي ويژه در شناسنامه عمومي بوستان ها و نواحي درج گردد.

 

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به تشریح موارد مطرح شده در طرح پیشنهادی پرداخت و افزود: در تبصره سوم نیز آمده است که شهرداري تهران (سازمان بوستان ها با همكاري سازمان فناوري) موظف است نسبت به تعريف، شماره گذاري و كد شناسايي واحد درختان بر اساس نوع، گونه، محيط بن، وضعيت زيستي، پوشش، ظرف مدت يك ماه اقدام نمايد.

 

 

در تبصره چهارم شهرداري تهران موظف شده است؛ حداكثر ظرف مدت 12 ماه از طريق  سازمان بوستان ها و با همكاري مناطق به تهيه نقشه هاي پايه ريز احجام هاي مربوط به فضاي سبز درون شهري ( مطابق با دفترچه پيمان فضاي سبز ) بر اساس شيوه نامه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از عكس هوايي جديد و نقشه برداري 1:200  يا روش  (RTK  (Real-time kinematicاقدام نمايد.

 

 

در تبصره  پنجم نیز ريز احجام فضاي سبز شامل موارد زير مي باشد:

- درج موقعيت مكاني تك درخت بر اساس كد شناسايي درخت

ـ قطعات فضاي سبز : شامل سطوح چمن و گلكاري

- قطعات غير سبز:  شامل مجموع تعداد و دسته بندي احجام روشنايي هر قطعه ، مجموع تعداد و دسته بندي احجام ورزشي هر قطعه ، مجموع و دسته بندي مبلمان هر قطعه

- شبكه آبرساني شامل ميزان لوله گذاري و سطوح آبياري مكانيزه شير ها و نحوه آبياري

 

طبق تبصره ششم؛ شهرداري تهران موظف است نسبت به نصب شناسه الكترونيك درختان هر ساله به ميزان 500 هزار اصله درخت اقدام نمايد.

 

 

تبصره هفتم شهرداري تهران موظف کرده است نسبت به ايجاد زيرساخت لازم جهت ثبت درخواست شهروندي در خصوص نگهداري و هرس درختان واقع در معابر و ميادين عمومي بر روي نقشه هاي مكاني و درختان خشك و خطر آفرين معابر، ميادين و بوستان ها اقدام نمايد.

 

مطابق با تبصره هشتم؛ شهرداري تهران موظف است نسبت به تامين مالي اجراي اين مصوبه از طريق اعتبار نگهداشت و توسعه مناطق 50 درصد و عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز 50 درصد اقدام نمايد.  تعيين پيمانكاران مجري اين مصوبه از طريق سازمان بوستان ها با هماهنگي سازمان فناوري اطلاعات و از طريق فراخوان عمومي با رعايت ساير مقررات اقدام گردد.

 

همچنین در تبصره نهم این طرح سازمان بوستان ها و سازمان فناوري موظف می‌شوند که گزارش هاي ماهيانه خود را در خصوص اقدامات صورت گرفته به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

 

گفتنی است این طرح در جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری،نماینده فاوای شهرداری و نماینده کمیته شفافیت شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد در کمیته‌ای تخصصی و با حضور نمایندگان حوزه‌های مرتبط بررسی و طرح نهایی به هیئت رییسه ارسال شود.

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: