• چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩-١٠:٤١
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٩٤٣٥
گزارش اعتماد از 245 جلسه شورا:

تعيين‌تكليف خشكاندن درختان و گرفتن مجوز ساخت‌وساز بحث روز شورا

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران روزنامه اعتماد در گزارش خود از جلسه روز گذشته شورا به موضوع تعیین تکلیف باغات تهران پرداخته است.
سه‌شنبه‌هاي شوراي شهر تهران به بررسي پرونده‌هاي باغات و نامگذاري‌ها اختصاص دارد. گاهي اعضا نسبت به باغ بودن و نبودن يك پلاك اتفاق‌نظر دارند و زماني ساعت‌ها درخصوص آن بحث و بررسي مي‌كنند. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران دليل اين سخت‌گيري‌ها را نگراني اعضا به حق‌الناس مي‌داند، زيرا ممكن است راي اعضا حقي را از مالكي سلب كند. اما در اين پرونده‌ها كه در جلسات علني بررسي مي‌شود ردي از نام مالكان نيست و مشخص نيست پلاكي كه باغ تشخيص داده مي‌شود يا نه مربوط به شخص حقيقي است يا نهادي دولتي و حكومتي.  روز گذشته پرونده 11 باغ بررسي شد كه طي آن ٤پرونده راي غيرباغ و ٧پرونده راي باغ گرفتند. در پرونده‌هايي كه راي غير باغ گرفتند، زمين منابع طبيعي كه وزارت راه و شهرسازي به‌طور غيرقانوني اقدام به فروش آن به مالك هتل‌هاي اسپيناس كرده است نيز وجود داشت.  يكي از پرونده‌هايي كه در اين جلسه بررسي شد پرونده باغي بود كه پيش از اين يك بار راي باغ از شورا گرفته بود.  محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در ابتدا به ارايه مشخصات پلاك ثبتي پرداخت كه در سند نقل و انتقال اين پلاك قيد باغچه آمده است. سالاري در توضيح ديدگاه‌هاي خود در اين باره گفت: نظر كميسيون ماده 7 در سال 64، با 195 اصله درخت مبني بر باغ بودن است و در سال 98 هم دوباره باغ اعلام شده است. اين ملك بخشي از يك باغ بزرگ‌تر بوده است. راي كميسيون مبني بر باغ بودن است.
 
حسن خليل‌آبادي، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر در مخالفت با نظر كميسيون بيان كرد: براساس گواهي كميسيون ماده 12، اين قطعه زمين باير بوده است لذا به نظر مي‌رسد شرايط باغ را ندارد. 
او ادامه داد: در حال حاضر اين زمين درخت ندارد. بقيه زمين‌هاي اطراف هم درختان را قطع كرده‌اند و به آنها جواز ساخت داده‌ايم. چرا بايد همين يك قطعه زمين را باغ اعلام كنيم. 
 
حسن رسولي، خزانه‌دار شورا در موافقت با باغ بودن اين پلاك گفت: سال گذشته شورا به اين منطقه راي باغ بودن داده است. اين استدلال كه چون درخت ندارد بايد راي به غير باغ بودن بدهيم درست نيست و اين علامت را مي‌دهد كه روند خشكاندن باغ با گازوييل سرعت بيشتري بگيرد. اين پلاك ثبتي با 10 راي موافق، همچنان باغ باقي ماند.  پلاك ديگري كه مورد بررسي قرار گرفت، ملكي 700 متري درخيابان جشنواره منطقه چهار بود كه با كاربري مسكوني پايان كار داشت. در سال 49 به اين پلاك ثبتي پايان كار داده شده كه نظر كميسيون شهرسازي بر باغ بودن اين ملك بود. 
 
محسن هاشمي به عنوان مخالف بيان كرد: وقتي كه به مالك اجازه ساخت داده‌اند يعني شهرداري آن را از باغ بودن خارج كرده است.
 
حسن رسولي خزانه‌دار شورا هم بيان كرد: ما بايد به مستندي كه قانون تعيين كرده است، توجه كنيم. در سند ملكي تصريح شده است كه اين پلاك باغ است، بنابراين شك و ترديدي نيست كه اين ملك باغ است. 
او گفت: ساخت بنا در يك ملكي كه ذاتا باغ است، نفي موقعيت باغ نمي‌كند و حقوق مكتسبه صاحب ملك هم محفوظ است. 
 
حسن خليل‌آبادي، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر نيز به عنوان مخالف گفت: ما نبايد كار عبث و بيهوده انجام دهيم. سند همه تهران باغچه و باغ بوده است. نبايد يك قسمت از يك سند را باغ اعلام كنيم در حالي كه بخش‌هاي ديگري از اين سند را غير باغ اعلام كرده‌ايم. 
او با اشاره به اينكه شهرداري محل تشخيص باغ از غير باغ است، يادآور شد: قبل از سال 49 اين ملك جواز داشته است. چرا بايد منطقه‌اي كه به مسكوني و صنعتي تبديل شده است را باغ درنظر بگيريم. 
 
ناهيد خداكرمي، رييس كميته سلامت شوراي شهر تهران در موافقت با باغ بودن اين پلاك عنوان كرد: كميسيون شهرسازي به درستي راي بر باغ بودن اين پلاك داده است. 
او گفت: نبايد به كسي كه تخلف كرده است مجوز بدهيم. اين بدعت است سندي كه در آن كلمه باغچه قيد شده است را بگوييم باغچه نيست. در انتهاي سخنان اعضا، باغ بودن اين پلاك ثبتي به راي گذاشته شد و با 7 موافق، راي نياورد. باغ مخروبه در يافت‌آباد كه در سال 98، 3 اصله درخت داشت يكي ديگر از پرونده‌هايي بود كه مورد بررسي قرار گرفت. 
 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران درباره اين پلاك ثبتي عنوان كرد: اين پلاك باغ نيست زيرا همه آن ساخته شده است. حجت نظري نيز تاكيد كرد: با راي به غير باغ بودن اين پلاك، اين پيام را منتقل مي‌كنيم كه باغ‌ها را تخريب كنيد و آن را بسازيد. 
او افزود: ما موظفيم ريه‌هاي شهر را حفظ كنيم نه اينكه كسي كه درخت را قطع كرده و ساخت و ساز كرده را تشويق كنيم. رويه ما اين بود كه اگر سند پلاكي باغ بود آن را باغ اعلام كنيم. 
 
سيد حسن رسولي نيز در تذكري به محسن هاشمي گفت: وظيفه رييس شورا، اداره جلسه بدون جانبداري است اما محسن هاشمي بر‌خلاف جلسات قبل در حال جهت دادن به مباحث است. 
 
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات‌رييسه شوراي اسلامي شهر نيز يادآور شد: توافقي داشتيم كه وقتي در سند كلمه باغ قيد شده است، شهرداري موضوع باغ بودن را حل كند و در مواردي كه مشكوك هستند به صحن شورا بفرستد. 
او ادامه داد: در حال حاضر تعارض رفتاري ايجاد شده است. از يك سو مي‌گوييم تمام مناطقي كه نام‌شان باغ است اتوماتيك‌وار باغ هستند و از سوي ديگر به 2 مورد كه نام باغ و باغچه در سند بود، راي منفي مي‌دهيم. اين تعارض را چگونه حل مي‌كنيم؟ همان موقع باغات بودند كه تقسيم شدند. 
در انتها اين پلاك ثبتي به راي گذاشته شد و اعضا با 8 راي موافق، باغ بودن آن را به تصويب رساندند. 
اما پرحاشيه‌ترين پرونده مربوط به پلاكي در منطقه يك بود، محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در رابطه با اين پلاك ثبتي اعلام كرد كه ملك شرايط خاصي دارد.
او گفت: اين ملك در منطقه يك بوده و بعد از واگذاري اراضي دولتي بخشي از آن براي احداث هتل و گردشگري از طريق اداره شهرسازي مورد استفاده قرار گرفته است. بقيه زمين هم توسط شهرداري درختكاري شده است. 
او افزود: كاربري قديم زمين آموزشي بوده و زيربناي فعلي مسكوني است. كميسيون ماده 7 در سال 84 راي بر باغ بودن اين پلاك صادر كرده است و در همان سال هم شورا راي به باغ بودن داده است. 
 
سالاري بيان كرد: سال 93 راي ديوان براي احداث بنا به صورت مشروط در جنوب ملك صادر مي‌شود و در سال 93 اعضاي شورا راي داده‌اند كه مي‌توان در جنوب اين پلاك ملك ساخت. 
به گفته رييس كميسيون شهرسازي و معماري كميسيون ماده 7 در سال 97 درباره همين قطعه زمين راي بر باغ داده است. در حال حاضر درختان موجود در اين منطقه 197 اصله سبز و هفت كنده است. يعني در مجموع 201 اصله درخت در اين زمين وجود دارد و تعداد درختان هم براساس تصاوير هوايي كم شده است.
او اضافه كرد: نظر كميسيون مبني بر باغ بودن است. در دوره گذشته اين پلاك را به خانمي براي احداث مدرسه واگذار كردند و ظاهرا بعد اين دوره، براي هتل‌سازي واگذار كردند. 
پس از سخنان سالاري، محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران يادآور شد: درست است كه در اين زمين شهرداري درخت كاشته است، اما نمي‌شود درختان را از بين برد. او اضافه كرد: از نظر من نمي‌توانيم درباره اين پلاك راي به غير باغ بدهيم. اگر شهرداري ظلم كرده است، بايد پاسخگو باشد يا زمين را پس بدهند. 
محمد سالاري در تكميل سخنان هاشمي بيان كرد: مالك اين زمين مي‌گويد كه شهرداري تصرف عدواني كرده و در آنجا درخت كاشته است. ما براساس تعداد درختان گفتيم كه اين زمين باغ است. 
 
زهرا ‌نژادبهرام عضو هيات‌رييسه شوراي اسلامي شهر تهران نيز تاكيد كرد: درخت موجود زنده است و حق حيات دارد. پيش‌تر شهرداري بر خودش تكليف كرده بود كه هرجا به اشتباه درخت كاشته است، زمين را بردارد و به مالك زمين معوض بدهد. 
او يادآور شد: در اين پلاك ثبتي شهرداري نه معوض مي‌دهد و نه پول آن را پرداخت مي‌كند. 
 
سيدحسن رسولي، خزانه‌دار شورا نيز گفت: اين ملك را شخصا بازديد كرده‌ام. بخشي از اين پلاك قبل از وجود طرح جامع، جزو منابع ملي و متعلق به سازمان جنگل‌ها بوده است. 
او افزود: شهرداري بخشي از زمين را تصرف عدواني براي هتل‌سازي كرده است و بخشي را زمين شهري تملك كرده است. بخشي هم مالك درخت مثمر كاشته است. 
به گفته خزانه‌دار شورا اين پلاك ثبتي پرونده قطوري در دستگاه قضايي دارد ولي آنچه به شورا مربوط مي‌شود، راي دادن درباره نوع ملكيت اين پلاك است كه باغ است. 
 
ابراهيم اميني، نايب‌رييس شوراي شهر تهران در مخالفت با نظر كميسيون عنوان كرد: حدنصاب درختان براي باغ شدن 267 است. خود شهرداري قبول دارد كه درختان اين ملك را كاشته است. 
 
حجت نظري، سخنگوي شوراي شهر نيز بيان كرد: ما نمي‌توانيم قوانين را ناديده بگيريم. زمين شهري نمي‌تواند اراضي مشجر را به فروش برساند اما متاسفانه اين كار را كرده است. 
او اضافه كرد: در اين پلاك ثبتي درختكاري دهه 70 انجام شده است اما متاسفانه فروش زمين در دهه 90 رخ داده است. 
نظري يادآور شد: اينكه درباره برخي پلاك‌ها كه مالك به ما دسترسي دارد يا قدرتمند است جور ديگري تصميم بگيريم درست نيست و شورا نبايد تحت‌تاثير اين مسائل قرار گيرد. ما در برابر همه شهروندان مسووليم، نه مالك عالمي كه به نظر مي‌رسد در برخي موارد سوءاستفاده‌گر است. 
بعد از سخنان اعضاي شورا علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران درباره اين پلاك ثبتي توضيح داد: اوايل انقلاب زمين‌هايي بود كه مربوط به زمين شهري بود. در آن مقطع عموما يك استعلامي مي‌كردند كه زمين مالك دارد يا نه، اگر مالك نداشت ما درخت مي‌كاشتيم. اين زمين را سازمان پارك‌ها و فضاي سبز سرو نقره‌اي و كاج تهران كاشته است. در جاهاي ديگري هم همين كار را كرده‌ايم.  
در خاتمه راي‌گيري مبني بر باغ بودن اين پلاك ثبتي انجام شد كه با 7 راي موافق، باغ بودن آن راي نياورد بنابراين پلاك ثبتي يادشده باغ نيست. 
 
ناهيد خداكرمي پس از اين تصميم شورا در صفحه اينستاگرام خود نوشت: شوربختانه امروز هم مقدمات قرباني شدن سه باغ بزرگ تهران و قتل‌عام درختانش براي ساخت هتل و برج فراهم شد. 
به گفته او با آنكه شوراي شهر تهران با لغو مصوبه برج باغ‌ها و خريد برخي باغات در مناطق مختلف شهر، براي حفظ فضاي سبز، محيط‌زيست و ميراث طبيعي تهران گام‌هاي ارزشمندي برداشته است اما متاسفانه باغ‌خواري و قطع درختان حتي در ارتفاع ۱۸۰۰متري و با اعمال باگ‌هاي قانوني همچنان ادامه دارد. مي‌طلبد تا همه نهادهاي محيط‌زيست، دوستداران تهران و سرمايه‌گذاران و خيرين داخل و خارج از كشور براي نجات باغ‌هاي تهران به كمك بشتابند تا شهرداري بتواند با تملك باغ‌هاي باقيمانده، پايتخت را از اسارت منفعت‌طلبان ديروز، امروز و فردا برهاند.
 
نورا حسيني-خبرنگار

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: