• سه شنبه ٦ آبان ١٣٩٩-١٥:٣٨
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٩٤٢٩
در جلسه شورا صورت گرفت:

رای اعضا شورا بر باغ بودن برخی پلاک‌های ثبتی در تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران به باغ بودن تعدادی از پلاک‌های ثبتی مطرح شده در دویست و چهل و پنجمین جلسه رای دادند.

 

به گزارش معاونت ارتباطات شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز برگزار شد، اعضای شورا در دومین دستور خود به بررسی سرنوشت یک پلاک ثبتی پرداختند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ابتدا به ارائه مشخصات پلاک ثبتی پرداخت که در سند نقل و انتقال این پلاک قید باغچه آمده است.

محمد سالاری گفت: نظر کمیسیون ماده هفت در سال 64، با 195 اصله درخت مبنی بر باغ بودن است و در سال 98 هم دوباره باغ اعلام شده است. این ملک بخشی از یک باغ بزرگتر بوده است. رای کمیسیون مبنی بر باغ بودن است.

حسن خلیل آبادی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در مخالفت با نظر کمیسیون بیان کرد: بر اساس گواهی کمیسیون ماده 12، این قطعه زمین بایر بوده است لذا به نظر می‌رسد شرایط باغ را ندارد.

او ادامه داد: در حال حاضر این زمین درخت ندارد. بقیه زمین‌های اطراف هم درختان را قطع کرده‌اند و به آنها جواز ساخت داده‌ایم. چرا باید همین یک قطعه زمین را باغ اعلام کنیم.

حسن رسولی خزانه‌دار شورا در موافقت با باغ بودن این پلاک گفت: سال گذشته شورا به این منطقه رای باغ بودن داده است. این استدلال که چون درخت ندارد باید رای به غیر باغ بودن بدهیم درست نیست و این علامت را می‌دهد که روند خشکاندن باغ با گازوئیل سرعت بیشتری بگیرد.

این پلاک ثبتی با 10 رای موافق، همچنان باغ باقی ماند.

 محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در رابطه پلاک ثبتی سومین دستور جلسه نیز گفت: مساحت آن 700 متر و در خیابان جشنواره منطقه چهار واقع است. یک قطعه باغ مشجر است و کاربری مسکونی آن پایان کار دارد.

او افزود: در سال 49 به این پلاک ثبتی پایان کار داده‌اند. نظر کمیسیون شهرسازی بر باغ بودن این ملک است.

محسن هاشمی به عنوان مخالف بیان کرد: وقتی که به مالک اجازه ساخت داده‌اند یعنی شهرداری آن را از باغ بودن خارج کرده است.

حسن رسولی خزانه‌دار شورا هم بیان کرد: ما باید به مستندی که قانون تعیین کرده است، توجه کنیم. در سند ملکی تصریح شده است که این پلاک باغ است، بنابراین شک و تردیدی نیست که این ملک باغ است.

او گفت: ساخت بنا در یک ملکی که ذاتا باغ است، نفی موقعیت باغ نمی‌کند و حقوق مکتسبه صاحب ملک هم محفوظ است.

حسن خلیل آبادی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیز به عنوان مخالف گفت: ما نباید کار عبث و بیهوده انجام دهیم. سند همه تهران باغچه و باغ بوده است. نباید یک قسمت از یک سند را باغ اعلام کنیم در حالی که بخش‌های دیگری از این سند را غیر باغ اعلام کرده‌ایم.

او با اشاره به اینکه شهرداری محل تشخیص باغ از غیر باغ است، یادآور شد: قبل از سال 49 این ملک جواز داشته است. چرا باید منطقه‌ای که به مسکونی و صنعتی تبدل شده است را باغ در نظر بگیریم.

ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در موافقت با باغ بودن این پلاک عنوان کرد: کمیسیون شهرسازی به درستی رای بر باغ بودن این پلاک داده است.

او گفت: نباید به کسی که تخلف کرده است مجوز بدهیم. این بدعت است که سندی را در آن کلمه باغچه قید شده است را بگوییم باغچه نیست.

در انتهای سخنان اعضا، باغ بودن این پلاک ثبتی به رای گذاشته شد و با هفت موافق، رای نیاورد.

رای بر بقای یک باغ مخروبه

دستور چهارم جلسه در تاریخ 14 اسفند 98 از سامانه کمیسیون ماده هفت به شورا ارجاع شده بود. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درباره این پلاک گفت: این قطعه در یافت‌آباد واقع شده و یک باغ مخروبه است. در سال 98، سه اصله درخت داشت.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره این پلاک ثبتی عنوان کرد: این پلاک باغ نیست زیرا همه آن ساخته شده است.

حجت نظری نیز تاکید کرد: با رای به غیر باغ بودن این پلاک، این پیام را منتقل می‌کنیم که باغ‌ها را تخریب کنید و آن را بسازید.

او افزود: ما موظفیم ریه‌های شهر را حفظ کنیم نه اینکه کسی که درخت را قطع کرده و ساخت و ساز کرده را تشویق کنیم. رویه ما این بود که اگر سند پلاکی باغ بود آن را باغ اعلام کنیم.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز یادآور شد: اگر در سند هرچه باغ بود رای به باغ دهیم، چرا تشخیص شورا را گذاشته‌اند.

او افزود: شهرداری پروانه داده است، برای ساخت عوارض گرفته است. قبل از انقلاب تمام منطقه سنگلج و غیره باغ بود. کسانی که این زمین‌ها را بعد از چرخیدن خریده‌اند، به عنوان غیر باغ خریداری کرده‌اند.

سید حسن رسولی نیز در تذکری به محسن هاشمی گفت: وظیفه رئیس شورا، اداره جلسه بدون جانبداری است اما محسن هاشمی بر خلاف جلسات قبل در حال جهت دادن به مباحث است.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر نیز یادآور شد: توافقی داشتیم که وقتی در سند کلمه باغ قید شده است، شهرداری موضوع باغ بودن را حل کند و در مواردی که مشکوک هستند به صحن شورا بفرستد.

او ادامه داد: در حال حاضر تعارض رفتاری ایجاد شده است. از یک سو می‌گوییم تمام مناطقی که نامشان باغ است اتوماتیک وار باغ هستند و از سوی دیگر به دو مورد که نام باغ و باغچه در سند بود، رای منفی می‌دهیم. این تعارض را چگونه حل می‌کنیم؟ همان موقع باغات بودند که تقسیم شدند.

در انتها این پلاک ثبتی به رای گذاشته شد و اعضا با هشت رای موافق، باغ بودن آن را به تصویب رساندند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و و معماری شورا درباره دستور پنجم جلسه عنوان کرد: این پلاک هزار متر زمین در منطقه یک است که کاربری مزروعی داشته است. کمیسیون ماده هفت با 48 اصله درخت رای به دایر بودن آن داده است.

این پلاک بدون سخنان موافقان و مخالفان به رای گذاشته شد و با 14 رای، باغ بودن آن تثبیت شد.

دستور هفتم از سامانه کمیسیون ماده هفت در 27 فروردین ماه سال 99 به شورا ارسال شده بود. محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و و معماری شورا درباره این پلاک گفت: این پلاک در بلوار لشگرک منطقه یک واقع شده است. کمیسیون ماده هفت در سال 98 با 486 اصله درخت آن را باغ شناخته است و در حال حاض 239 اصله درخت دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: در متن سندمالکیت نوع عرصه و عیان باغ آمده است و با توجه به درختان منطقه باغ است.

به گفته او رای کمیسیون بر باغ بودن این پلاک ثبتی است.

این پلاک بدون صحبت مخالف و موافق به رای گذاشته شد و با 14 رای موافق، باغ بودن این ملک به تصویب رسید.

دستور هشتم نیز از سامانه کمیسیون ماده هفت، هشتم اردیبهشت ماه 99 ارسال شده بود. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در این رابطه بیان کرد: این پلاک در شهر زیبا و منطقه پنج قرار دارد و مشجر است. طبق نظر کمیسیون ماده هفت تاکنون 19 اصله درخت آن کسر شده است اما این زمین باغ اعلام شده است. کمیسیون ماده 12 هم آن را بایر تشخیص داده است. در حال حاضر این پلاک ثبتی، فاقد درخت است.

سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا درباره این پلاک نیز گفت: این باغ مشجر در منطقه 700 هکتاری باغات کن واقع شده است. سئوال این است که چرا اساسا با این مشخصات به شورا ارجاع شده است. چه ابهامی دارد که شورا باید تشخیص دهد.

محمد سالاری توضیح داد که بر اساس آیین نامه کمیسیون حق بازگرداندن ارجاعات را ندارد و باید در این رابطه هیات رئیسه تصمیم بگیرد.

در خاتمه توضیحات، بدون ارائه نظر مخالف و موافق رای گیری انجام شد. این پلاک ثبتی نیز با 14 موافق باغ باقی ماند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و و معماری شورا درباره دستور جلسه نهم بیان کرد: این پلاک ثبتی در منطقه پنج واقع شده و در محدوده باغات یکپارچه کن است. نظر کمیسیون بر باغ بودن این پلاک ثبتی است.

نظر کمیسیون درباره این پلاک نیز بدون صحبت مخالف و موافق به رای گذاشته شد و با 14 موافق به تصویب رسید.

درخواست بررسی وضعیت پلاک ثبتی دستور 10 از کمیسیون ماده هفت به تاریخ هشتم اسفند 97 به شورا ارسال شده بود.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و و معماری شورا اعلام کرد که این بحث قبلا در شورا مطرح شده است اما یکی از همکاران درخواست بررسی مجدد داده است.

او افزود: نظر کمیسیون با توجه به استعلام از منطقه و نظر دو نفر از اعضای کمیسیون ماده هفت بر اساس مفاد بند د ماده آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز مبنی بر غیر باغ بودن است.

سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا در مخالفت با نظر کمیسیون بیان کرد: کمیسیون ماده هفت این پلاک را باغ اعلام کرده است و سه بار هم در صحن شورا مطرح شده و مجددا به کمیسیون شهرسازی عودت  داده شده است.

او گفت: در گزارش کمیسیون به نوعیت ملک در سند و رای کمیسیون ماده 12 و این قبیل موارد اشاره نشده است. این ملک علی القاعده باغ است و با نظر کمیسیون مخالفم که غیر باغ اعلام می‌کند.

سید ابراهیم امینی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در موافقت با نظر کمیسیون تاکید کرد: در سند کلمه باغ یا زمین مشجر قید نشده است.

او افزود: کاربری قدیمی هم مسکونی است و حدنصاب لازم درخت برای باغ بودن را ندارد.

در خاتمه نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن به رای گذاشته شد که با هشت موافق، باغ نبودن این پلاک ثبتی به تصوب رسید.

دستور 12 درباره دو پلاک ثبتی بود. محمد سالاری درباره این دو پلاک ثبتی توضیحاتی ارائه کرد. یکی از دو پلاک در منطقه بنی هاشمی و دیگری یک پارک عمومی بوده است. به گفته سالاری رای کمیسیون مبنی بر باغ بودن این دو پلاک بود.

این دو پلاک بدون اعلام نظر مخالف و موافق به رای گذاشته شدند که با 13 را موافق باغ بودن این دو پلاک ثبتی به تصویب رسید.

دستور 13 نیز مربوط به یک باغ در منطقه یک و محله دزاشیب بود. به گفته محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا کاربری قدیمی مسکونی در این پلاک وجود داشته است. نظر کمیسیون ماده هفت در سال 98 با 20 اصله درخت بر باغ بودن آن  بوده است.

سالاری گفت: با توجه به اینکه این پلاک حد نصاب لازم درخت را ندارد، نظر کمیسیون بر غیر باغ بودن است.

سید ابراهیم امینی نائب رئیس شورا نیز در ادامه تاکید کرد: حق المجرا فقط مربوط به باغ نیست و از نظر حقوقی، نوعی حق انتفاع است.

نظر کمیسیون درباره باغ نبودن این پلاک ثبتی به رای گذاشته شد و با 10رای موافق نظر کمیسیون به تصویب رسید.

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: