• يکشنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٩-١٥:٢٢
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٨٩٦٠
در پاسخ به استفساریه شهردار تهران در شورای شهر تصویب شد

کلیه مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی شامل آبونمان ماهیانه شهرداری بابت جمع آوری پسماند می شوند

زهرا صدراعظم نوری در پاسخ به استفساریه شهردار تهران بیان داشت: کلیه مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی شامل آبونمان ماهیانه شهرداری بابت جمع آوری پسماند می‎شوند. و برای مراکزی از قبیل گفتاردرمانی و روان‎درمانی و بینایی‎سنجی و... که فاقد پسماند هستند، به تایید وزارت بهداشت نیاز است.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و سی ششمین جلسه شورا، استفساریه شهردار تهران در خصوص  «تبصره ذیل ماده دوم اصلاحی پیوست 4 مصوبه بودجه سال 99 شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه در خصوص نرخ آبونمان ماهیانه كليه مراكز پزشكي،بهداشتي و درماني» و استفساریه شهردار تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا» موضوع بند 1 پیوست 9 مصوبه بودجه سال 99 شهرداری تهران و سازمان ها و شرکتهای تابعه مورد بررسی قرار گرفتند.

در این جلسه ابتدا زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، در این جلسه تصریح کرد: در تبصره ذیل ماده 2 اصلاحی بودجه سال 99 مشخص شد که شهرداری تهران به منظور رعایت استانداردها مجاز است، که مبلغی را بصورت آبونمان ماهانه از مراکز پزشکی برای دفع پسماند دریافت کند. حال شهرداری در خصوص این تبصره استفسار کرده است، که  آیا مفاد  فوق شامل مراکزی که پسماند پزشکی تولید نمیکنند، و همچنین مراکزی که پسماند تولید میکنند، اما از شهرداری خدمات دریافت نمیکنند، و با آن قراردادی ندارند هم میشود؟

او در ادامه در ذیل پاسخ کمیسیون به این استفساریه، گفت:  مطابق تبصره ذیل ماده دوم اصلاحی تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمعآوری و دفع پسماندها، آبونمان ماهانه برای کلیه مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی را شامل میشود.

وی ادامه داد:  برای مراکزی از قبیل گفتار درمانی و بیناییسنجی و... صرفا در صورت تایید وزارت بهداشت و درمان، و اینکه این مراکز  فاقد پسماند باشند، ملاک عمل خواهد بود.

نوری افزود: دوم اینکه الزاما عقد قرارداد با واحدهای صنفی مربوطه به معنای پرداخت آبونمان نیست. و نحوه دریافت بر اساس رویههای اجرایی شهرداری تهران خواهند بود. بنابراین کلیه مراکز پزشکی، صنعتی و کشاورزی شهر تهران ملزم به پرداخت آبونمان ماهانه هستند. جز مراکزی که به گفتار درمانی، بینایی سنجی، روان درمانی و.. میپردازند.  

در ادامه ناهید خداکرمی پیشنهادی با این مضمون مطرح کرد: در حال حاضر وضع بیمارستانها اسف بار می باشد. چرا که بخشی از بودجه کرونا باید به دفع پسماندهای بیمارستانی اختصاص داده شود. اما این کار انجام نشده است.

خداکرمی با بیان اینکه  شهرداری تلاش خود را در موضوع پسماندها انجام میدهد. و سوبسید آن را هم پرداخت مینماید، ادامه داد: اما بسیاری از مراکز، مانند شنواییسنجی و بیناییسنجی و رواندرمانی پسماند تولید نمیکنند. بنابراین پیشنهاد میکنم، این آبونمان ماهیانه به کلیه مراکز پزشکی، درمانی و بهداشتی شهر تهران، بجز مطبهای روان پزشکی و مراکز بیناییسنجی و شنوایی سنجی و رواندرمانی و... و مراکزی که طبق اعلام سازمان نظام پزشکی، مبنی بر اینکه فاقد پسماند پزشکی میباشند، اختصاص پیدا کند.

سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورا هم افزود: این پسماندها توسط پیمانکاران واجد شرایط، با توجه به شرایط بهداشتی جمع آوری و حمل میشود. و معتقدم این بخش اصلا برای دفع پسماند پزشکی است. و وقتی یک مرکز درمانی پسماند پزشکی تولید نمیکند، چرا باید عوارض بگیریم؟

خداکرمی توضیح داد: هم در مصوبه اولیه، و هم در استفساریه امروز، موضوع ما عبارت مراکز است. مرکز با مطب متفاوت است. و حال پرسش اینست که، این آبونمان، مراکز درمانی و بهداشتی که به اقتضای خدمات شان،  پسماند پزشکی تولید نمیکنند را شامل میشود؟ پاسخ این است که تمام مراکز پزشکی و درمانی را شامل میشود. و فقط مراکزی که گفتار درمانی و بینایی سنجی و... هستند، به تایید یک مرجعی نیاز دارند.

او ادامه داد: اما مرکزی که پسماند تولید میکنند، ولی از خدمات شهرداری بهرهمند نیست، را هم شامل میشود؟ باز هم بله. آنها هم باید آبونمان پرداخت کنند. چون پسماندهای ایشان برای شهرداری هزینهزا است. چراکه پسماندهای ایشان با پسماندهای عادی مخلوط میشوند، و خطر بیشتری هم دارند.

سپس شهابالدین صابونچی، بعنوان مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا نظر خود را چنین بیان داشت: در مصوبه به تکلیف قانونی هم اشاره شده، که طبق آن دفع پسماندهای ویژه به عهده خود تولید کننده است. حال پرسش شهرداری این است، که میتوان مراکزی که تولید پسماند ندارند را هم شامل آبونمان کرد؟

سید ابراهیم امینی به نقل از زهرا صدراعظم نوری گفت: کلیه مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی شامل آبونمان ماهیانه میشوند. و برای مراکزی از قبیل گفتار درمانی و.. که فاقد پسماند هستند، به تایید وزارت بهداشت نیاز است، و اینچنین ملاک عمل خواهند بود.

زهرا صدراعظم نوری نیز در این خصوص تصریح کرد: این امر مشروط به تایید وزارت بهداشت است، که مشخص کند این مراکز فاقد پسماند هستند. اما در خصوص قرارداد شهرداری با مراکز پزشکی باید گفت، که برای پسماندهای عادی فیشهایی به آنها داده میشود. اما برای پسماند ویژه، باید آبونمان ماهانه ارسال شود. چرا که دفع این پسماندها برای شهرداری هزینه بر است.  

صابونچی نیز در تایید سخنان نوری گفت: بر اساس قانون، دفع پسماند بر عهده تولید کننده است. و این مراکز پزشکی و بهداشتی یا با شهرداری قرارداد دارند، و مبلغ دفع پسماند را به شهرداری میپردازند. یا با شرکتهای دیگر قرارداد دارند. اما همه آنها باید آبونمان را پرداخت کنند، تا در صورت نیاز، از شهرداری خدمات دریافت کنند.

در پایان این دستور، پیشنهاد زهرا صدراعظم نوری به رای گذاشته شد،  و به تصویب رسید

در ادامه این جلسه استفساریه شهردار تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا» موضوع بند 1 پیوست 9 مصوبه بودجه سال 99 شهرداری تهران، و سازمانها و شرکتهای تابعه، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 زهرا صدراعظم نوری در این خصوص نیز گفت: شهردار تهران پرسش کردند، با توجه به آنکه بهای خدمات در فاز یک بهشت زهرا شامل نرخ میباشد. و به دلیل عدم افزایش از سال 95، فاقد رقم ریالی است. لذا شورا نظر دهد که آیا مصوبه سال 95 شامل افزایش ضریب1.25 میشود؟

او گفت: پاسخ کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری این  بوده که با توجه به افزایش هزینهها، کلیه هزینههای فاز یک بهشت زهرا شامل مصوبه سال 95 می شود، و این ضریب باید اعمال شود.

در ادامه امینی  گفت: در  اصلاحیه این مصوبه که در سال 97 تصویب شده است، تاکید بند 4 پیشنویس بیان میدارد، که سایر مفاد مصوبات ابلاغی سال 95 و کلیه اصلاحات بعدی آن و مصوبه اصلاحیه ابلاغ سال 97 به قوت خود باقی است. لذا دلیلی برای تغییر مفاد پیوست مصوبه سال 95 وجود ندارد.

 او ادامه داد: چنانچه نیاز به افزایش قیمتها باشد، شهرداری میتواند لایحه اصلاحی مصوبه سال 95 را ارائه نماید.

این استفساریه نیز به رای گذاشته شد، و با 17 موافق به تصویب رسید.

 
236-15

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: