• سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩-١٣:٢٢
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٧٦٣٠
زهرا صدراعظم نوري

محيط‌زیست پایه اصلی تصمیمات

محیط  زیســت در دو مفهوم «محیط زیست طبیعی» و «محیط زیست انسانی» به کار برده می شود و حقوق محیط زیســت مقرراتی است در زمینه حفظ محیط زیست طبیعی و محیط زیست انســانی. اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی به بهترین شکل متبلور شده اســت. این اصل مقرر می دارد «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در  رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی آن حیات اجتماعی روبه تلقی می‌شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی برای دولت و مردم دانسته شده است. محیط زیست، دغدغه همه اعضای شورا به خصوص کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری است به گونه ای که هر تصمیم و هر نظری و پیشــنهادی که داده می شود حتما از یک بعد محیط زیستی کار مورد توجه قرار می‌گیرد و بدون نگاه محیط زیستی تقریبا به مسائل پرداخته نمی شود.

از آنجایی که اعضای کمیسیون سلامت و محیط زیســت کاملا متخصص در حوزه مربوطه و دارای تجارب خوبی هستند، تلاش کردند طرح هایی با محور محیط‌زیست  پیشنهاد کنند یا لوایح را که شهرداری ارائه می دهد مورد واکاوی و کارشناسی از نگاه زیست محیطی قرار بدهند که قابل اجرا باشد و بتواند بیشترین تاثیر گذاری داشته باشد.

از مهمترین کارهایی که کمیسیون انجام داد که برای همه مردم نیز مشهود است بحث حفاظت و صیانت از باغات و فضای سبز شهر تهران است.  موضوعی که در 15_10 ســال اخیر به شدت مورد بی مهری  و بی توجهی قرار گرفته اســت.  در آن دوران‌ها تنها نگاه به باغات شهر اقتصادی بوده در نتیجه سیاست گذاری ها به ســمت این رفت که باغات ارزشمند شهر تهران تبدیل به مجتمع های بزرگ مسکونی و تجاری شده شود.

در طول این سال‌ها 128‌ هکتار از باغات و فضای سبز تهران نابود شــد و درآمدی که حاصل شد شاید این قدر ارزش نداشت و یا نمی تواند برابری کند با ســرمایه ارزشمند طبیعی که از دست رفته است. در همین ارتباط یکی از سیاست‌های کمیسیون سلامت، محیط زیســت و خدمات شهری در شــورای اسلامی شهر تهران بحث حفاظت و  صیانت از باغات و  فضاهای سبز موجود است. در همین راستا کمیسیون ماده 7 مناطق را با حضور نمایندگانی در  22 منطقه تهران فعال کردیم. کمیســیون های منطقه فعال و پویا تمام پرونده که درخواســت تخریب و نوســازی، گواهی عدم خلاف و یا  گواهی پایان کار دارند را رصد کرده و ملزم هستند از سامانه آنلاین ماده 7 استعلام می‌گیرند.

طرح بررســی مسائل مربوط به پرونده هــای باغات از نظر باغ یا غیر باغ بودن در صحن علنی شــورا را مطرح کردیم و پافشــاری داشتیم که دقیقا باید در شــورا و در جلــوی نظر همه معتمدین و مردم مورد رسیدگی قرار بگیرد.  در این رابطه مصوبات خوبی نیز به تصویب رساندیم. از جمله اینکه جرایمی که حاصل از قطع درختان بود یا احیانا در ساخت و سازها درختان قطع یا خشک می‌شدند باید در حسابی جداگانه به صورت مجزا ثبت شده و فقط برای تملک باغات و یا اراضی که می تواند تبدیل به باغ یا فضای ســبز شود صرف شود که این یکی از مصوبات بسیار خوب شورا بود.

مصوبه برج باغ که به نظر من عاملی برای تخریب و نابودی باغات بود، کمیســیون با همکاری دیگر اعضای شورا لغو کرد و خوشبختانه با پیگیری ها و کارهای کارشناسی موضوع خانه باغ را به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد دادیم که بــه عنوان یک مصوبه به تصویب رســید و ملاک عمل قرار گرفت. بر اســاس این مصوبه در اراضی که باغ اســت و یــا ارزش اکولوژیک قابل توجهی دارد  عرصه بارگزاری باید حداقل باشد) در حدود 15 درصد از سطح اشغال.

موضوعات دیگری که در کمیسیون مطرح و انجام شــد بحث ایجاد ســامانه درج اطلاعات باغات و فضای سبز بود.  از دیگر مصوباتی که در کمیسیون پیگیری شد ارزش اکولوژیک درختان و باغات بود. چراکه در تعیین تعرفه‌ها و جرائم گاهی اوقات فقط تعداد درختان و محیط بن درختان منظور می شد، در حالی که ارزش اکولوژیک می تواند به مراتب فراتر از چیزی باشد که به محاسبه می آید. بر اساس آن شهرداری موظف شد در قالب طرح مطالعاتی را ارائه کند که ارزش اکولوژیک درختان هم در نظر گرفته شود.  تهران علاوه بر سرسبزی و پردرختی اش  هفت روددره داشته و دارد که این رود دره‌ها هم مواهب طبیعی بسیار ارزشمندی هستند که یک زیبایی و برتری ویژگی خاص را به شهر تهران می بخشند و به مرور زمان بر اثر توسعه بی رویه و ناهمگون و نا متوازن شاهد هستیم که از بین رفته‌اند.

روزنامه سازندگي

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: