• سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨-١٤:٣٤
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٦٩٢٩
در صحن شورا صورت گرفت؛ 15-186

کلیات اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی به تصویب رسید

اعضای شورای اسلامی شهر تهران اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی را به تصویب رساندند.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورا بررسی طرح اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی در دستور قرار گرفت.

در ابتدا محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به تشریح گردش کار مربوط به طرح «اعطای نشان شهروندی» پرداخت و گفت: پیش نویس اصلاح شده لایحه «اعطای نشان شهروندی»  در تاریخ 07/02/89  توسط شهردار تهران(آقای قالیباف) همراه با گزارش توجیهی و به صورت عادی به شورا ارائه شده است.

وی ادامه داد:  لایحه مذکور در تاریخ 15/02/89 به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است و پس از وصول گزارش نهایی از این کمیسیون  در دویست و نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 23/03/89 بررسی شد و جهت بررسی جامع، به گکیسیون عودت داده شد.

حق شناس افزود: لایحه مذکور در سیصدمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 10/05/89مجدد بررسی و تصویب شد. مصوبه مذکور مشتمل بر ماده واحده و پنچ تبصره ذیل آن در تاریخ 25/05/89 ابلاغ شد. اعتراض فرمانداری در خصوص تبصره های 2 و 3 در تاریخ 08/06/89 به شورا ارسال شد و جوابیه این اعتراض اعتراض در تاریخ 23/06/89 مصوب و ارسال شد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت: در تاریخ 25/02/90 در نامه ای از جانب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری(آقای طلایی) خطاب به رییس شورای اسلامی شهر تهران(آقای چمران) در خصوص اجرای بند (ه) تبصره دوم مصوبه و انتخاب 3 نفر از شخصیت های فرهنگی، علمی و هنری با معرفی و پیشنهاد کمیسیون های سه گانه و تایید شورای اسلامی شهر تهران به عنوان کمیته برنامه ریزی و ارزیابی اعطای نشان های شهروندی و همچنین  درخواست  معرفی هر چه سریعتر نماینده کمیسیون های توسعه و عمران و برنامه و بودجه ارسال شده است.(لازم به ذکر است که اسامی 3 نفر مذکور بیان نشده است). نامه مذکور(بدون تغییر محتوا) در تاریخ 28/ 03/90 مجدد ارسال شده است. در تاریخ 21/08/91 و با اشاره به دو نامه قبلی در خصوص معرفی نمایندگان کمیسیون های عمران و توسعه و برنامه و بودجه مجدد نامه ای مبنی بر عدم معرفی نماینده توسط کمیسیون های مذکور علی رغم آماده بودن دستورالعمل مصوبه مذکور و گذشت زمان، ارسال شده است. در جواب نامه های فوق الذکر، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری(آقای حمزه شکیب) در تاریخ 14/02/92 نماینده این کمیسیون را معرفی نمود(آقای حسنعلی پورمند)

حق شناس افزود: در تاریخ 07/07/98 جناب آقای سالاری(رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری) تذکری مبنی بر عدم اجرای مصوبه «اعطای نشان شهروندی» در صحن ارائه شد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه افزود: پیرو تذکر جناب آقای سالاری و با توجه به اهمیت محتوای طرح مذکور، نامه ای به شماره 18992/160 به تاریخ 10/07/98  در خصوص «گردش کار مربوط به مصوبه اعطای نشان های شهروندی و پیشنهادات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی» به هیات رئیسه ارسال شد و با عنایت به موافقت هیات رئیسه، طرح «اصلاحیه مصوبه اعطای نشان های شهروندی» با قید یک فوریت در صد و هفتاد و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ارائه و با 16 رأی موافق از 18 نفر حاضر، یک فوریت طرح مذکور به تصویب رسید.

بعد از قرائت گردش کار طرح مذکور بهاره آروین گفت: این مصوبه یک سری شاخص داشته و با این وجود مدت ها اجرایی نشده حال با این اصلاحیه آیا می توان امید به اجرای این مصوبه داشت.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا نیز گفت: یکی از اهداف این مصوبه مشارکت دهی گروه های مرجع است و  قطعا اعطای نشان های شهروندی می تواند از بسته های مشوق جدی برای دیده شدن این سرمایه های علمی و فرهنگی باشد.

در ادامه کلیات این طرح از سوی اعضا به تصویب رسید.

در ادامه جزییات اصلاح این مصوبه با طرح پیشنهاد های اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا آرش حسینی میلانی پیشنهاد داد: در بند الف ماده واحده ویژگی های شهروند نمونه "در سطح منطقه و محلات " نیز اضافه شود.

سید ابراهیم امینی که در این زمان ریاست جلسه شورا را بر عهده داشت گفت: وقتی می گوییم جامعه شهری یعنی همه محلات و مناطق را نیز در بر می گیرد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه محمد سالاری پیشنهاد داد: هم اکنون رویکرد های مدیریت شهری و شاخص های انتخاب شهروند نمونه نسبت به گذشته تغییرات اساسی کرده و این ادبیات در شورای کنونی در قبل مطرح نبوده لذا می بایست کمیته اعطای نشان شهروندی بازنگری کلی در شاخص های اعطای نشان شهروندی را مد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: بازنگری شاخص های اعطای نشان شهروند نمونه تهرانی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط کمیته برنامه ریزی و ارزیابی اعطای نشان های شهروندی تدیون و تصویب شود.

این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

در ادامه آرش میلانی پیشنهاد داد در کمیته ویژه اعطای نشان های شهروندی یک نماینده از ستاد شورایاری ها حضور داشته باشد.

سید ابراهیم امینی نیز در این خصوص گفت:  بحث اعطای نشان های شهروندی در سطح کلان تهران مطرح است و  شورایاری ها وظیفه شان در حوزه محلات تعریف می شود و اینکه بخواهیم برای شورایاری ها جایگاه قرار دهیم با وظیفه ذاتی آنها سنخیتی نخواهد داشت.

زهرا نژاد بهرام نیز گفت: ما رویکردمان مشارکت محوری است و شورایاری ها از محور های اصلی این امر هستند.

وی افزود: رویکرد ستاد هماهنگی شورایاران مبتنی بر رویکرد مدیریت شورای پنجم است یعنی  جلب مشارکت بیشتر شهروندان در عرصه های تصمیم گیری و لذا در  اینجا در واقع هم جایگاه ستاد تبیین می شود و هم رویکرد ستاد در راستای جلب مشارکت.

در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

در ادامه حجت نظری نیز پیشنهاد داد تا یک نفر از ستاد توان افزایی و هماهنگ فعالیت های سازمان های مردم نهاد در این کمیته عضو شود.

وی گفت: موضوع اعطای نشان شهروندی  از جنس مشارکت اجتماعی است و با همان استدلال که ستاد شورایاری نماینده می تواند داشته باشد با همان استدلال ستاد سمن ها نیز می بایست در این کمیته نماینده داشته باشد.

نظری گفت: ما باید هر دوی این  ستاد ها را به عنوان دو بال شورا در امورات فرهنگی ببینیم.

الهام فخاری نیز گفت: با همان استناد بخش قبلی که عضو ستاد شورایاری به نمایندگی از انجمن شهری و نهاد مدنی در این کمیته حضور خواهند داشت به همین استناد هم نماینده ستاد  سمن ها نیز می تواند عضو کمیته باشد. این البته  نافی دعوت از سمن های تخصصی هم نیست.

این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

در ادامه ناهید خداکرمی دو پیشنهاد مبنی بر اینکه دبیر خانه این کمیته در کمیسیون فرهنگی نباشد و دبیر خانه در معاونت اجتماعی شهرداری تهران ایجاد شود و نیز دبیر به انتخاب کمیسیون فرهنگی و نظارت و حقوقی معرفی شود ارائه داد.

در نهایت این دو پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

در ادامه علی اعطا نیز پیشنهاد داد در (بند ث) بعد از انتخاب 6 نفر از شخصیت های فرهنگی، علمی و هنری که با معرفی کمیسیون های شش گانه تخصصی صورت می گیرد این بند اضافه شود که به مدت یک سال و همچنین انتصاب مجدد  آنها برای سال دوم بلامانع است.

این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

در نهایت پس از اصلاحات مورد تایید اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی به تصویب رسید. 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: