یادداشت

شورا در رسانه

از سوی رییس شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات رییسه شورا در استقبال از تشکیل کمپین ملی مقابله با کرونا بیان شد:
کمپینی برای همبستگی اجتماعی
ناهید خدا کرمی در گفت و گو با امتداد خبر داد؛
تعطیلی پيشگيرانه یک هفته‌ای شورای شهر

فیلم

جلسه 200 شورای اسلامی شهر تهران