سید حسن رسولي ؛
هشدار تضعيف شورا
سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران طی یادداشتی در روزنامه اعتماد و پیرو نطق مجید فراهانی دیگر عضو شورای شهر و خطاب به ریاست محترم جمهور نسبت به تضعیف جایگاه شورا هشدار داد.
 ١٤:٥٤ - چهارشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٧ - دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٥٥ - يکشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢٨ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٥ - شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٢ - شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٤٧ - چهارشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
الهام فخاری
مرزهای ناروشن
 ١٥:٤١ - چهارشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٧ - يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢١ - شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٥ - شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٣ - شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٠٤ - چهارشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٥٦ - سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٤٧ - سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٢ - سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٣٨ - سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥١ - شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠١ - شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٥٥ - چهارشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٣٣ - چهارشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
زهرا صدراعظم نوری
شناور شدن ساعات كار
 ١٤:٠٤ - دوشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٧ - دوشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٧ - چهارشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٢٤ - چهارشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٨ - چهارشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٤ - سه شنبه ٢٦ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٧ - شنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
الهام فخاری
سالی که نکو بود...
 ٠٠:١٤ - شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراهانی :
تاکسیرانان فاقد ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی هستند
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران نسبت به عدم وجود امکانات و مواد مورد نیاز تاکسیرانان برای مقابله و پیشگیری از کرونا واکنش نشان داد.
 ١٠:٣٠ - سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار مرتبط