١٠:٤٦ - دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٤٨ - چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٠ - دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٠ - سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٤٤ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٥٠ - سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٨ - دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٦ - دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٥٤ - يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
محمد جواد حق‌شناس:
غيرعقلاني و غيرشرعي
 ٠٩:٠٢ - چهارشنبه ٢٥ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:١٧ - سه شنبه ٤ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٦ - چهارشنبه ٤ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٩ - دوشنبه ٢ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رييس كميته محيط زيست شوراي شهر:
اولويت كمرنگ حمل و نقل عمومي براي دولتمردان
 ١٣:٤٨ - چهارشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٥ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٥ - چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٠ - يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠٨ - يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
محمد جواد حق شناس
همه راه‌های اشتباهی که برای شوراهای شهر رفتیم
مسیری که برای شکل گیری نهاد شورایاری طی شده مسیری بر اساس قاعده مورد انتظاری که در ذهن من و شماست نبوده است. شاید مشکلاتی در مقاطع شورا شکل گرفت و این که اگر می‌خواست آن مسیر طی شود نیاز به همراهی‌های خاص قوه مقننه یا قوه مجریه داشت و احتمالا ممکن بود مسیر پر پیچ و خمی باشد.
 ١٥:٢٥ - يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٣ - يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٧ - دوشنبه ٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٣ - دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
احمد مسجدجامعی‌:
جدایی ری از تهران
 ١٣:٣١ - چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٨ - چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٣ - دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٨ - شنبه ١١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٣٠ - چهارشنبه ٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢١ - دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٤ - چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٠ - سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

اخبار مرتبط