مراسم تجدید میثاق اعضای شورا، شهردار و کارکنان شهرداری با آرمانهای امام راحل (ره) - 98/11/16